زانکۆلاین

زانکۆلاین

سیستەمی زانکۆلاین یەکێکە لە سیستەمەکانی وەرگرتنی دەرچووانی پۆلی 12ی ئامادەیی

لەم سیستەمە ٪80ی ژمارەی کورسیەکان بۆ ئەو خوێنداکارانە دابین کراوە کە دانیشتووی ئەو پارێزگایەن کە زانکۆکەی لێیە ٪20ـەکەی تری بۆ پارێزگاکانی تری هەرێم دابین کراوە