زمانی کوردی

زمانی کوردی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی گه‌رمیان کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین زمانی کوردی 62.1 67.6
زانکۆ
زانکۆی گه‌رمیان
کۆلێژ
کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین
بەش
زمانی کوردی
پارێزگا
62.1
گشتی
62.1