زمانی عەره‌بی

زمانی عەره‌بی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی گه‌رمیان کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین زمانی عەره‌بی 62.4 69.5
زانکۆ
زانکۆی گه‌رمیان
کۆلێژ
کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین
بەش
زمانی عەره‌بی
پارێزگا
62.4
گشتی
62.4