زمانی ئینگلیزی

زمانی ئینگلیزی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی گه‌رمیان کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین زمانی ئینگلیزی 70.6 77.7
زانکۆ
زانکۆی گه‌رمیان
کۆلێژ
کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەكان - خانه‌قین
بەش
زمانی ئینگلیزی
پارێزگا
70.6
گشتی
70.6