ژمێریارى

ژمێریارى

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی کۆیه‌ فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان ژمێریارى 68.937 70.9
زانکۆ
زانکۆی کۆیه‌
کۆلێژ
فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان
بەش
ژمێریارى
پارێزگا
68.937
گشتی
68.937