كارگێڕی

كارگێڕی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی کۆیه‌ فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان كارگێڕی 68 82
زانکۆ
زانکۆی کۆیه‌
کۆلێژ
فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان
بەش
كارگێڕی
پارێزگا
68
گشتی
68