ئینگلیزی

ئینگلیزی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی کۆیه‌ فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان ئینگلیزی 77.1 83.4
زانکۆ
زانکۆی کۆیه‌
کۆلێژ
فاكەلتى زانستە مرۆڤایەتییەكان و كۆمەڵایەتییەكان
بەش
ئینگلیزی
پارێزگا
77.1
گشتی
77.1