تەكنیكی كارگیری كار

تەكنیكی كارگیری كار

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر تەكنیكی كارگیری كار 71.6 75.3
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر
بەش
تەكنیكی كارگیری كار
پارێزگا
71.6
گشتی
71.6