ته‌کنیکی میدیا

ته‌کنیکی میدیا

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر ته‌کنیکی میدیا 61.8 69.8
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر
بەش
ته‌کنیکی میدیا
پارێزگا
61.8
گشتی
61.8