بازاڕگەڕی نێودەوڵەتی و زمان

بازاڕگەڕی نێودەوڵەتی و زمان

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر بازاڕگەڕی نێودەوڵەتی و زمان 67.6 77.4
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگیری هەولێر
بەش
بازاڕگەڕی نێودەوڵەتی و زمان
پارێزگا
67.6
گشتی
67.6
...