ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری ڕێگاوبان

ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری ڕێگاوبان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری هەولێر ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری ڕێگاوبان 83.703 88.133
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری هەولێر
بەش
ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری ڕێگاوبان
پارێزگا
83.703
گشتی
83.703