ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری میکانیک و ووزه‌

ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری میکانیک و ووزه‌

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری هەولێر ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری میکانیک و ووزه‌ 82.6 86.633
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری هەولێر
بەش
ته‌کنیکی ئه‌ندازیاری میکانیک و ووزه‌
پارێزگا
82.6
گشتی
82.6