ڕێبەری گەشتیاری

ڕێبەری گەشتیاری

( وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر ڕێبەری گەشتیاری 0 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
ڕێبەری گەشتیاری
پارێزگا
0
گشتی
0