كارگێری دەزگاكانی گەشتیاری

كارگێری دەزگاكانی گەشتیاری

( وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر كارگێری دەزگاكانی گەشتیاری 59.2 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
كارگێری دەزگاكانی گەشتیاری
پارێزگا
59.2
گشتی
59.2