سیستمی زانیاری کارگێڕی

سیستمی زانیاری کارگێڕی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر سیستمی زانیاری کارگێڕی 61.1 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
سیستمی زانیاری کارگێڕی
پارێزگا
61.1
گشتی
61.1