تەكنیكی ڕاگەیاندن

تەكنیكی ڕاگەیاندن

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر تەكنیكی ڕاگەیاندن 62.248 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
تەكنیكی ڕاگەیاندن
پارێزگا
62.248
گشتی
62.248