تەكنیكی وه‌رگێڕان

تەكنیكی وه‌رگێڕان

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر تەكنیكی وه‌رگێڕان 65 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی کارگێری هەولێر
بەش
تەكنیكی وه‌رگێڕان
پارێزگا
65
گشتی
65