یاریدەری پزیشكی ددان

یاریدەری پزیشكی ددان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی پزیشكی هەولێر یاریدەری پزیشكی ددان 82.906 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی پزیشكی هەولێر
بەش
یاریدەری پزیشكی ددان
پارێزگا
82.906
گشتی
82.906