شیكاری نەخۆشیەكان

شیكاری نەخۆشیەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی پزیشكی هەولێر شیكاری نەخۆشیەكان 84.286 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی پزیشكی هەولێر
بەش
شیكاری نەخۆشیەكان
پارێزگا
84.286
گشتی
84.286