کارگێڕی کار - تەق تەق

کارگێڕی کار - تەق تەق

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە کارگێڕی کار - تەق تەق 58 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە
بەش
کارگێڕی کار - تەق تەق
پارێزگا
58
گشتی
58
...