كارگێڕی دەزگاكانی گەشتیاری

كارگێڕی دەزگاكانی گەشتیاری

( وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە كارگێڕی دەزگاكانی گەشتیاری 57.269 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە
بەش
كارگێڕی دەزگاكانی گەشتیاری
پارێزگا
57.269
گشتی
57.269