شیکاری نەخۆشی - تەق تەق

شیکاری نەخۆشی - تەق تەق

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە شیکاری نەخۆشی - تەق تەق 75.714 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە
بەش
شیکاری نەخۆشی - تەق تەق
پارێزگا
75.714
گشتی
75.714
...