شیكاری نەخۆشیەكان

شیكاری نەخۆشیەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە شیكاری نەخۆشیەكان 77.429 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە
بەش
شیكاری نەخۆشیەكان
پارێزگا
77.429
گشتی
77.429