تەكنەلۆجیای نەوت - كارپیكردن و كۆنترۆڵ

تەكنەلۆجیای نەوت - كارپیكردن و كۆنترۆڵ

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە تەكنەلۆجیای نەوت - كارپیكردن و كۆنترۆڵ 61.026 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی كۆیە
بەش
تەكنەلۆجیای نەوت - كارپیكردن و كۆنترۆڵ
پارێزگا
61.026
گشتی
61.026