شیكاری نەخۆشیەكان

شیكاری نەخۆشیەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی سۆران شیكاری نەخۆشیەكان 77.143 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سۆران
بەش
شیكاری نەخۆشیەكان
پارێزگا
77.143
گشتی
77.143