پاراستنى ڕووەک

پاراستنى ڕووەک

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی خەبات پاراستنى ڕووەک 60 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی خەبات
بەش
پاراستنى ڕووەک
پارێزگا
60
گشتی
60