بەرهەمی ڕووەكی

بەرهەمی ڕووەكی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر پەیمانگەی تەكنیكی خەبات بەرهەمی ڕووەكی 63.4 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی هه‌ولێر
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی خەبات
بەش
بەرهەمی ڕووەكی
پارێزگا
63.4
گشتی
63.4