پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەری

پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەری

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەری 65.647 74
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی
بەش
پەیوەندییە گشتیەكان و بازاڕگەری
پارێزگا
65.647
گشتی
65.647