تەكنیكی ژمێریارى

تەكنیكی ژمێریارى

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی تەكنیكی ژمێریارى 64.3 72.9
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی
بەش
تەكنیكی ژمێریارى
پارێزگا
64.3
گشتی
64.3