تەكنیكی میدیا

تەكنیكی میدیا

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی تەكنیكی میدیا 64.41 70.4
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی
بەش
تەكنیكی میدیا
پارێزگا
64.41
گشتی
64.41