تەكنیكی كارگێڕی

تەكنیكی كارگێڕی

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی تەكنیكی كارگێڕی 72.4 77.122
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی کارگێری سلێمانی
بەش
تەكنیكی كارگێڕی
پارێزگا
72.4
گشتی
72.4