زانستی تاقیگەی پزیشکی

زانستی تاقیگەی پزیشکی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی زانستە پراكتیكیەكان - هەڵەبجە زانستی تاقیگەی پزیشکی 94.333 95.333
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی زانستە پراكتیكیەكان - هەڵەبجە
بەش
زانستی تاقیگەی پزیشکی
پارێزگا
94.333
گشتی
94.333