پەرستاری

پەرستاری

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی سلێمانی پەرستاری 95.838 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی سلێمانی
بەش
پەرستاری
پارێزگا
95.838
گشتی
95.838