تەكنیكی بێهۆشكاری

تەكنیكی بێهۆشكاری

تاک به‌ش / ( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی سلێمانی تەكنیكی بێهۆشكاری 97.2 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی سلێمانی
بەش
تەكنیكی بێهۆشكاری
پارێزگا
97.2
گشتی
97.2