پلانسازی شار

پلانسازی شار

تاک به‌ش / ( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری پلانسازی شار 87.067 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری
بەش
پلانسازی شار
پارێزگا
87.067
گشتی
87.067