نەوت و ووزه

نەوت و ووزه

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری نەوت و ووزه 88.153 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری
بەش
نەوت و ووزه
پارێزگا
88.153
گشتی
88.153