تأسیساتی كارەبا

تأسیساتی كارەبا

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی چەمچەماڵ تأسیساتی كارەبا 58.8 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی چەمچەماڵ
بەش
تأسیساتی كارەبا
پارێزگا
58.8
گشتی
58.8