شیكاری نەخۆشیەكان

شیكاری نەخۆشیەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی هەڵەبجە شیكاری نەخۆشیەكان 85.714 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی هەڵەبجە
بەش
شیكاری نەخۆشیەكان
پارێزگا
85.714
گشتی
85.714