کارگێڕی کار - پێنجوێن

کارگێڕی کار - پێنجوێن

(زانستی - وێژه‌یی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی کارگێڕی کار - پێنجوێن 62.3 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی
بەش
کارگێڕی کار - پێنجوێن
پارێزگا
62.3
گشتی
62.3
...