ژنان و مناڵ بوون

ژنان و مناڵ بوون

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی ژنان و مناڵ بوون 81.429 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی
بەش
ژنان و مناڵ بوون
پارێزگا
81.429
گشتی
81.429