پەرستاری - پێنجوێن

پەرستاری - پێنجوێن

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی پەرستاری - پێنجوێن 82.857 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی
بەش
پەرستاری - پێنجوێن
پارێزگا
82.857
گشتی
82.857
...