شیكاری نەخۆشیەكان

شیكاری نەخۆشیەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی شیكاری نەخۆشیەكان 88.947 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی
بەش
شیكاری نەخۆشیەكان
پارێزگا
88.947
گشتی
88.947