تەكنیكی تەلارسازی

تەكنیكی تەلارسازی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی تەكنیكی تەلارسازی 74.5 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی سلێمانی
بەش
تەكنیكی تەلارسازی
پارێزگا
74.5
گشتی
74.5