تەکنەلۆجیای زانیاری

تەکنەلۆجیای زانیاری

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی دوکان تەکنەلۆجیای زانیاری 69 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی دوکان
بەش
تەکنەلۆجیای زانیاری
پارێزگا
69
گشتی
69