زانستی كۆمپیوتەر

زانستی كۆمپیوتەر

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی ده‌ربەندیخان زانستی كۆمپیوتەر 65.1 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی ده‌ربەندیخان
بەش
زانستی كۆمپیوتەر
پارێزگا
65.1
گشتی
65.1