كشتوكاڵی داپۆشراوەكان

كشتوكاڵی داپۆشراوەكان

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ كشتوكاڵی داپۆشراوەكان 59.583 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ
بەش
كشتوكاڵی داپۆشراوەكان
پارێزگا
59.583
گشتی
59.583