كارگێڕی ئەلكترونی

كارگێڕی ئەلكترونی

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ كارگێڕی ئەلكترونی 59.6 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ
بەش
كارگێڕی ئەلكترونی
پارێزگا
59.6
گشتی
59.6