زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری

زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری 59 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی تەكنیكی بەكره‌جۆ
بەش
زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری
پارێزگا
59
گشتی
59