نێتۆرك

نێتۆرك

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی ته‌كنیكى زانستی كۆمپیوتەر نێتۆرك 72.34 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی ته‌كنیكى زانستی كۆمپیوتەر
بەش
نێتۆرك
پارێزگا
72.34
گشتی
72.34