سیستەمەكانی داتابەیس

سیستەمەكانی داتابەیس

( زانستی )

زانکۆ کۆلێژ به‌ش پارێزگا گشتی
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی پەیمانگەی ته‌كنیكى زانستی كۆمپیوتەر سیستەمەكانی داتابەیس 71.2 -
زانکۆ
زانکۆی پۆلیته‌کنیکی سلێمانی
کۆلێژ
پەیمانگەی ته‌كنیكى زانستی كۆمپیوتەر
بەش
سیستەمەكانی داتابەیس
پارێزگا
71.2
گشتی
71.2